De kunst van verlicht leven

umbrella-1807513_1920-681x454

“The role of the artist is exactly the same as the role of the lover. If I love you, I will make you conscious of the things you don’t see.” ~ James Baldwin

Huis als museum was tot voor kort een ont-moetings-ruimte waar tentoonstellingen, systemische opstellingen en werkperiodes plaatsvonden over persoonlijke en collectieve thema’s. Kunstenaars, dansers, schrijvers, dichters vertaalden collectieve levensthema’s op een persoonlijke manier in hun werk.  Bij dit proces was een systemische blik, een energetische oefening of een opstelling verhelderend, ondersteunend en verdiepend. De kunst van verlicht leven.

Ik ben kunstenaar, begeleider van systemische opstellingen en facilitator van innovatieve sessies. Ik werk vanuit “stillness and space” met de mystieke principes van Thomas Hüble en de (zelf)helende kracht van energie. Sinds enige tijd ben ik participant in het Pocket Project, een project over het helen van collectief trauma. In Huis als Museum geef ik mijn missie gestalte.

Krijnie Beyen

Huis als museum is a meeting space for exhibitions and work periods on personal and collective themes. Themes are deepened in a series of meetings with systemic and energetic exercises and translated by the artists and poets into their own work (method). The art of enlightened life.

I am an artist and facilitator of systemic constellations. I feel a deep connection to my higher self and work with the mystical principles of Thomas Hüble and the self-healing power of energy. For some time I have been a participant in the Pocket Project, a project about healing collective trauma. In House as a Museum I give shape to my mission.

Krijnie Beyen