De kunst van verlicht leven

 

umbrella-1807513_1920-681x454

“The role of the artist is exactly the same as the role of the lover. If I love you, I have to make you conscious of the things you don’t see.” ~ James Baldwin

In Huis als museum organiseer ik tentoonstellingen, kunstprojecten, workshops en werkperiodes over persoonlijke en collectieve thema’s. De thema’s worden van tevoren en samen met de kunstenaars en dichters uitgediept en zijn onderwerp van de onderzoekende en creatieve workshops. Deelnemers, kunstenaars en dichters maken op een andere manier kennis met elkaar en met zichzelf door sessies met systemische en energetische oefeningen. Deze ontmoetingen zijn verrijkend en daarmee verlichtend en kunnen van invloed zijn op werk en leven. Vandaar De kunst van verlicht leven.

Ik ben ondernemend kunstenaar, geschoold als begeleider van systemische opstellingen en heb me verdiept in de mystieke principes van Thomas Hüble. Sinds enige tijd ben ik participant in het Pocket Project, een project over het helen van collectief trauma. Door mijn bijdrage aan dit project en met de activiteiten van Huis als Museum geef ik mijn missie gestalte.

Krijnie Beyen

 

 

In Huis als museum I organize exhibitions, art projects, workshops and work periods on personal and collective themes. The themes are explored in advance and together with the artists and poets and are the subject of the exploring and creating workshops. Participants, artists and poets get to know each other and themselves in a different way through sessions with systemic and energetic exercises. These encounters are enriching and thus enlightening and can have an influence on work and life. Hence The art of enlightened life.

I am an enterprising artist, educated as a facilitator of systemic constellations and have immersed myself in the mystical principles of Thomas Hüble. For some time I have been a participant in the Pocket Project, a project about healing collective trauma. Through my contribution to this project and with the activities of Huis als Museum I give shape to my mission.

Krijnie Beyen