De kunst van verlicht leven

IMG_7948

De kunst van verlicht leven is een uitnodiging om te werken aan jouw veerkracht zodat we met elkaar de wereld naar een nieuw bewustzijnsniveau kunnen tillen. De tijd lijkt hiervoor rijp te zijn en ik voel de uitdaging om hieraan een bijdrage te leveren in de vorm van het organiseren van tentoonstellingen, kunstprojecten en werkperiodes over persoonlijke en collectieve thema’s. Deze thema’s worden door de deelnemers samen uitgediept.

“The role of the artist is exactly the same as the role of the lover. If I love you, I have to make you conscious of the things you don’t see.” ~ James Baldwin

Ik ben geschoold in het begeleiden van systemische opstellingen en in de toepassing van de mystieke principes van Thomas Hüble. Beide maken gebruik van onderzoek naar energievelden en het hervinden van een systemische, collectieve en persoonlijke balans. Dit gaat verder dan alleen inzichten. Het gaat ook over het herijken en re-activeren van stemmen die nog niet gehoord konden worden.

Mijn ervaring tot nu toe is dat kunstenaars door hun gevoeligheid het werken met energievelden makkelijk oppikken (soms na wat watervrees heel boeiend vinden) en dat het een nieuwe resource voor hen blijkt die op een speelse en directe manier andere lagen in hun werk en persoon aanboort. Ik merk zelf elke keer weer hoe inspirerend het is om elkaar op deze manier te ontmoeten.

Grote collectieve traumabronnen zoals de 2e WO en andere oorlogen, Holocaust, slavernij, kolonialisme en man/vrouw verhoudingen blijven generaties lang in ons systeem. De collectieve gewoontes en trauma residues handhaven en herhalen zich als patronen in onszelf en manifesteren zich in onze cultuur. Overigens niet altijd en niet bij iedereen (op dezelfde manier). Inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat mensen structureel kunnen veranderen. Dat gaat niet zo maar ofwel daar moeten we zelf iets voor doen.

Het collectieve laat zich het makkelijkst via groepswerk zien waarbij een veilige container – een oordeelvrije omgeving – voorwaarde is. Gevoelens/gewoontes kunnen dan geuit worden, van elkaar herkend, in het lichaam opnieuw erkend, gereactiveerd of ontgift waardoor innerlijk een energetisch sneeuwbaleffect ontstaat dat in de buitenwereld doorwerkt.

De kracht van kunst en van de kunstenaar, dichter, danser of theatermaker is de stem van verbeelding of verwoording die een groter publiek bereikt en beroert.

Het is voor iedereen mogelijk om een dieper niveau van bewustzijn te bereiken. Daarvoor is oefening nodig door meditatie en verschillende vormen van lichaamsbewustzijn. (yoga, chi neng chi kong, intunen etc.) Uit eigen ervaring weet ik dat je op den duur meer gaat voelen. Door creatief werken, schrijven en het kunnen sturen, reactiveren en laten oplossen van soms lastige gevoelens ontstaat innerlijke ruimte waardoor we veerkrachtiger worden en ons leven en omgeving gaan bekijken vanuit andere perspectieven.

Wat betekent dit concreet

Ik initieer en organiseer tentoonstellingen, kunstprojecten en werkperiodes voor en met kunstenaars, dichters etc. met een verdiepend voortraject over persoonlijke en collectieve thema’s. De tentoonstellingen zijn inspiratie voor andere activiteiten zoals verlichte diners met inhoud, kunstretraites en creatieve workshops of korte cursussen die een vergelijkbare formule hebben als de tentoonstellingen maar dan vertaalt naar een vorm die in een dag of aantal dagen duurt en meer gericht op toepassen en ervaren van competenties. Deze workshops zijn interessant voor kunstenaars maar ook voor mensen die aan zichzelf willen werken.

Mijn doel is om door en met kunst en gerelateerde activiteiten levensthema’s voor iedereen zichtbaar en voelbaar te maken, en vooral ook laten ervaren hoe dit inpasbaar is in jouw dagelijkse leven en leefomgeving.

Krijnie Beyen

Over De Kunst van het persoonlijke en het collectieve