CV organisatiewerk Krijnie

 

Krijnie Beyen

Nervistraat 3

3822 EE Amersfoort

krijnie@krijniebeyen.nl

06 81478929

www.krijniebeyen.nl

http://www.huisalsmuseum.nl

http://www.kompassieinbeeld.nl

 

Mijn achtergrond

Op mijn 27e startte ik met een eigen bedrijf. Tegelijkertijd ging ik naar de kunstacademie. Vier dagen in de week reclame, pr, later landelijke en internationale   publieksvoorlichting, daarnaast twee dagen per week werken in mijn atelier. Ik zou dat nu mijn meditatieve momenten noemen.

De laatste 25 jaar combineer ik mijn beeldende werk met het organiseren van kunstprojecten. Ik kies thema`s die ik boeiend vind en waarmee ik mensen wil inspireren, ik volg mijn hart en probeer een bijdrage te zijn in de evolutie van de spirituele wereld. Voor mensen, met mensen en over mensen.

In 2012 kreeg ik de Sint Jorispenning van de gemeente Amersfoort voor cultureel ondernemerschap en mijn bijdrage aan het kunstklimaat in Amersfoort. Nu houd ik mij bezig met familieopstellingen, faciliteren van PsychK transformatieprocessen voor belemmerende overtuigingen en integreer ik levenswijsheid en mystieke zienswijze in kunstprojecten en tentoonstellingen.

Mijn Huis als museum is de plek waar tentoonstellingen en werkperiodes plaatsvinden en natuurlijk maak ik uitstapjes in Nederland en daar buiten. Mijn missie krijgt mede vorm door participatie in het Pocket Project van Thomas Hübl, een internationaal project over het helen van collectief trauma, waar ik on-line groepen leid over Unmute the muted voice en Healing and art.

KUNSTPROJECTEN

Stadsverlichting Deventer

Van 12 februari – 21 maart 2017 vond op het Lamme van Dieseplein en in Museum het Geert Groote Huis het kunstproject Stadsverlichting Deventer plaats. Het project bestond uit een visuele presentatie van acht gedichten van verschillende dichters op verschillende manieren gepresenteerd in licht, lichtgevend, geprojecteerd of aangelicht op/aan gevels en in ramen van genoemd plein. In museum Geert Grote Huis was een tentoonstelling ingericht met werk van 8 kunstenaars. Het werk was geïnspireerd door het thema Stadsverlichting. Een thema dat op verschillende manieren te interpreteren is: letterlijk licht gevend of het licht werpen op een maatschappelijk relevant aspect of de verlichting van de geest. Tijdens het project vonden vier “verlichte” (goed bezochte) diners plaats in het museum.

 

Om even bij stil te staan….

Idee, organisatie en uitvoering van een Kunst-, wandel- en contemplatieroute – Deventer – Diepenveen

Duur van mei – oktober 2015

Route langs 14 plekken in het gebied Keizersrande/Oud Rande/dorp Diepenveen met 7 bestaande kunstwerken en 7 tijdelijke kunstwerken gebaseerd op historische verhalen over de plek en een boodschap van de kunstenaar. Dichtworkshops en educatief project in samenwerking met stadsdichter Heleen Bosma.

 

Floating Images en Deining in de ruimte (2014)

Idee, organisatie en financiering van project in de Singel Deventer met 8 drijvende installaties van verschillende kunstenaars. Samenwerking met stichting Vogeleiland en aangehaakt bij Deventer op Stelten. Duur project mei – oktober.

In de zomerperiode bij Kunstenlab: tentoonstelling Deining in de Ruimte

Samenwerking met Patrick Mangnus en Jeroen Diepenmaat en vele anderen

 

Conversation Pieces (2012-2013)

Idee, organisatie en financiering van een kunstproject waarbij 10 kunstenaars anticiperen op de inbreng (object of verhaal) van 10 wijkbewoners. De kunst is aanjager voor gesprek van anderen.

Samenwerking met Kringloopcentrum Amersfoort – sponsoring in materiaal en tentoonstelling in de winkel en in de etalages.

Tentoonstelling en gesprekken in Kringloopcentrum en de Stadsgalerij

 

KunstVaarRoute(2003 – 2013)

Inhoudelijke voorbereiding, organisatie, financiering en coördinatie van 2-jaarlijks kunstproject KunstVaarRoute in de grachten van Amersfoort. 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 en 2013 inclusief uitgebreid randprogramma.

ism o.a. Adriana Nichting, Albert van Ool, Ron Jagers, Bart Nelissen, Pieter Quelle en Monique Schouten (en vele anderen)

 

Stichting Jonge Kunst (2004-2013)

Gedurende 8 jaar voorzitter, coördinatie, coaching en begeleiding van een jaarlijks kunstproject voor jonge kunstenaars. O.a. Bijzondere portretten, Vreemde gasten, Shouf Art Vice Versa, Onze buurt als woonkamer, 3 x 3 is meer dan 9.

 

Kunst in Oplage (2006)

Organisatie van project en veiling met werk in oplage van 20 kunstenaars. Verkoop ten behoeve van  een goed doel. Ism Rotary Amersfoort

 

PianoKunstWerken (2003)

20 kunstenaars lieten zich inspireren door 20 verschillende muziekcomposities uit de 20e eeuw. Tentoonstelling en serie concerten in Huis als museum.

 

(selectie) Oudere projecten

Beeld in Omloop, beeldenroute in de binnenstad van Amersfoort

Art Beyond Barriers, Bonn, organisatie en coördinatie Nederlandse bijdrage internationale tentoonstelling

Stichting Josine de Bruyn Kops: 10 kunstenaars aan het werk bij 10 Nederlandse bedrijven

Manifestatie 10 jarig bestaan Stichting Vrouwen in de Beeldende Kunst met internationaal symposium in Leiden en Stedelijk Museum, Amsterdam, tentoonstelling in Pieterskerk Leiden, atelier- en galerieroute in Amsterdam ism Riet van der Linden, Els Vogel en anderen

 

COMMUNITY ART

Wijkkunstenaar (2010-2012)

Twee jaar lang was ik artist in residence in de wijk Liendert in Amersfoort. In deze tijd heb ik een aantal projecten samen met bewoners gerealiseerd en geïnitieerd. Een aantal voorbeelden:

– Kast vol dromen en verhalen: i.s.m. leerlingen van praktijkonderwijs en MAVO en de zorginstelling Liendert

– Wijksoap (initiatief, uitgevoerd door o.a. Joris Steentjes)

– Wijkwerkplaats – reparatiewerkplaats met leerlingen en wijkbewoners

– WijkKunstRoute i.s.m. stichting Jonge Kunst, KunstVaarRoute en diverse scholen over Bijzondere portretten uit de wijk

– Dialoogtafel in het kader van de Dag van de dialoog

– bemiddeling kunstopdrachten voor jonge kunstenaars

Rijp en Groen (2011)

Bouwen van kunstobjecten tijdens de introductieweken van de Hogeschool Utrecht i.s.m. 50 leerlingen

Jokes around the world (2008)

Straatproject over grapjes ism Pauline Cummins onder andere uitgevoerd tijdens Den Haag Sculptuur

 

UITWISSELINGEN

Uitwisselingen/werkperiodes buitenland

Alonissos, Griekenland – Herbarium, ism Marijke Schurink

– Babayan Culture House, Turkije – Verhalen over tapijten

Amersfoort, samenwerkingsperiode met de Irakese in Nederland wonende Nedim Kufi

Caïro: werkperiode over papier – boekobjecten/performance – ism Mohammed Abou El Naga, Thomas Matsuda, Erich Paproth, Tommy Barr, Quraish e.a.

Chefchaoun, Marokko: werkperiode Nederlandse kunstenaars o.a. Herman Schlooz, Theo van Delft, Judith Heinsohn, Sally Pittman en Angela Manders en ontmoeting lokale kunstenaars

Fès, Marokko: uitwisseling jonge Nederlandse en Marokkaanse kunstenaars in opdracht van stichting Jonge Kunst en in samenwerking met Hassan Elammouri van stichting ArteGanza

Mertola – werkperiode in Zuid Portugal

Hamoi – werkperiode in Vietnam – videoworkshops

Tissardmine, Marokko, uitwisseling en samenwerking d.m.v. visual rituals

Courtesoult, Frankrijk: sinds 1995 jaarlijkse werkperiodes met verschillende kunstenaars en dichters zoals Pauline Cummins, Breeda Mooney, Marisa Rueda, Sally Pittman, Christine Jetten, Kristien Kerstens, Elaine Vis, Nedim Kufi, Quraish, Patricia Ribas, Annemieke van den Bedem, Anneke Savenije, Herman Schlooz, Jolanda Meulendijks, Marijke Schurink, Heleen Bosma en Theo van Delft

 

MASTERCLASSES (selectie)

– Game in nature i.s.m. Nedim Kufi

– Bodymoulds i.s.m. Jean Fontaine

– Fotografie en cyanotypie

 

Bestuurswerk

1988 – 1995       bestuurslid en voorzitter Stichting Vrouwen in de beeldende kunst

1988 – 1992       penningmeester International Association for Women in the Arts

1992 – 1998       oprichter en voorzitter KunstNetwerk

1990 – 2013       oprichter NOVA – netwerk ondernemende vrouwen Amersfoort

2002 – 2012       bestuurslid Kunst in Amersfoort

2005 – 2013       voorzitter en bestuurslid Stichting Jonge Kunst

2016 – 2017       Stichting Handvest voor compassie

 

HUIS ALS MUSEUM

De Kunst van verlicht leven

Een on-going programma van thematische kunstprojecten en tentoonstellingen in Huis als Museum, etalageproject Zielhorst. Kunst met een boodschap. De tentoonstellingen zijn de inspiratie voor wisselende activiteiten zoals verlichte diners met inhoud en systemische thematische workshops. Sinds november 2017.

Wortels/Roots

Werkperiode en tentoonstelling.

Vanuit energetisch en beeldonderzoek hebben kunstenaars (samen)gewerkt, in hun herinneringen gesneden en er elementen uit naar voren gehaald of bewust weggelaten, gegraven en bloot gelegd. Het proces was een innerlijke reis met beeldend resultaat.

Beeld van mijn moeder

Samenwerkingsproject en tentoonstelling van werk van Annemiek Vera, Mieke Vera, Japke Gorter, Susan Bink (kunstenaars) en dichters Jolanda Oudijk, Wibo Kosters, Hanneke Kiel-De Raadt Liesbeth Gerlofsma en Jolies Hey.  De kunstenaars hebben met elkaar een verdiepend voortraject met opstellingen en systemische oefeningen doorlopen om zodoende dichter bij de kern van het beeld van hun moeder te komen. Ons familiesysteem vormt ons. Onze ouders en met name de moeder zijn in onze ontwikkeling als kind van groot belang. We lopen ongewild butsen op en ontwikkelen gedragspatronen die we ons leven lang bij ons kunnen blijven dragen. Maar we hebben ook talenten van onze ouders en voorouders gekregen.  Het is een persoonlijk ontwikkelingsproces waarin we leren accepteren en verantwoordelijkheid nemen. Waarin we realiseren dat als we onze ouders afwijzen, we ook een deel van onszelf afwijzen.

Atlantis

Het verhaal van Atlantis, de verdronken stad, opgetekend door Plato. De stad, de cultuur, die eerst heel was – een soort paradijs – en vervolgens in verval raakte door machtsvertoon, misbruik en corruptie. Het lijkt een zich herhalend verhaal. Tentoonstelling met centraal het werk van Elise van der Linden die in haar werk het aspect van verval verbeeldt en hier tegenover werk van o.a. Karin van der Molen, Marianne Lammersen, Susanne Sorensen, Theo van Delft, Emmy Bergsma en Jerry Veldhuizen dat de heelheid verbeeldt.

26 augustus – 7 oktober 20189

Werkperiode en kunstproces t.g.v. Utrechts Requiem

September – december 2018

In een serie onderzoekende en creatieve workshops werken dichters, beeldend kunstenaars en hun gasten samen over de thema’s geboorte, groei, verval en dood. Gedichten en kunstwerken vormen samen een tentoonstelling die in de wandelgangen van het Utrechts Requiem inzowel Utrecht als Amersfoort, Vredenburg en de Flint en wijkgebouwen worden getoond.

Stil de tijd

Hoe verwerken en beleven kunstenaars het gegeven tijd – innerlijke tijd – stille tijd – vertraging – bewuste tijd in hun werkproces. Wat is de kracht van traagheid en hoe ondergewaardeerd is deze traagheid in onze snelle wereld? Zit er kracht en voeding in eenvoudigweg Zijn en op voldoende momenten Rusten en wijsheid voor de timing van het ontvouwen van je leven of …………………………

Voorbereidend proces met 8 deelnemend kunstenaars en dichters. (o.a. Jolanthe Lalkens, Ron Jagers, Tanja Engelberts, Ali Serik, Ger Bos en Herko van Eerden). Tentoonstelling januari/februari 2019

Experiencing

Mei/juni 2019

Samenwerking met Ilse Leenders.

Experiencing is een kunstproject over menselijke ervaringen met een performances van Ilse Leenders, Isolde Venrooy en Nick Steur op verschillende buitenlocaties in Park Schothorst en een tentoonstelling met installaties, foto’s en video’s in Huis als museum. Ervaren betekent wijs worden door wat je doet of gedaan hebt. De kunstenaars hebben hier ieder op eigen wijze onderzoek naar gedaan en doen dat nog steeds. Ze nemen de deelnemers mee in ervaringen over synchroniteit, concentratie, stilte en zuiver luisteren en kijken.