De thema’s van de diners in Deventer:

 

Ike Josephus Jitta  over luisteren: Hoe voelt het om de ander de ruimte te geven en wat gebeurt er met jezelf als je dat doet. Het was een avond over het woord en over stilte, over jou en over de ander.

Peter Blaauw over verbinding: Wij mensen zijn sociale wezens. De kwaliteit van onze relaties vormt grotendeels de kwaliteit van ons leven. Eenzaamheid en onvervuldheid scheppen we zelf vanuit onze onbewuste patronen en perspectief. In dit verlichte diner hebben we het licht laten schijnen op het ervaren van verbinding. Hoe eenvoudig, vanzelfsprekend, kostbaar, moeiteloos en rijk verbinding vanuit verlichting kan zijn.

Gerthe Lamers  over compassie: Compassie en empathie beschouwt Gerthe als aangeboren kwaliteiten die de dragende krachten vormen om de diversiteit in onze samenleving te kunnen borgen. Activiteiten die bijdragen aan onderlinge betrokkenheid, sociale cohesie, gemeenschapszin en innovaties op dat terrein hebben dan ook haar primaire belangstelling. Hoe kunnen we meer compassie hebben voor onszelf? Wat is er nodig om met meer compassie te leven en hoe kunnen we dit vormgeven in onze werksituatie. Dat is tijdens die diner in een open gesprek onderzocht.”

Maya Fischer over vrijheid: Vaak kennen we momenten van spontaan geluk en vrijheid. Hoe kunnen we deze momenten beter begrijpen en een grotere plaats in ons leven geven? Het verheugende nieuws is dat we hiervoor niet ergens naar toe hoeven, dat we ook nergens vandaan hoeven, dat de vrijheid precies hier is. In het NU. De bron van de vrijheid en het geluk ontsluit zich IN ons. Tijdens dit verlichte diner hebben we het thema vrijheid verkend en gekeken naar wat deze verkenning voor ieder van ons betekent in het dagelijkse leven.