Inner cosmos

I am an oracle foto

Ik kijk terug op 35 jaar kunstenaarschap. Werk en thema’s die me geboeid hebben en meestal nog steeds doen. Retrospectief zou ook een goed woord zijn maar ik noem het Inner cosmos. Mijn werk heeft in de loop der tijd de betekenis en de woorden gekregen die ik er ooit intuïtief mee heb bedoeld.

Het worden korte presentaties van meestal één dag en ik nodig elke keer een collega uit die ik waardeer en waarmee ik graag nog een keer in Huis als museum wil (samen)werken of exposeren.

OP KOMST: 19 januari met Jolanda Meulendijks Gedragen licht, voorbij de schaduw. (14-17 uur) – presentatie gelardeerd met gesprek en inzichten over de betekenis van kunst.

19 november 2019 NOTHING – Het is niet niets.
Maar bijzonder hoe je een thema verschillend kunt benaderen. Susan Bink en ik nietsen wat af deze week (en al langer, al jaren). Susan maakt instructies over niets die je aan het denken en doen zetten. Ik zak dieper in de innerlijke stilte van niets. En ondanks niets, ontstaat er van alles. Wandering interpretations en filosofische gesprekken.

IMG_0912Dit is een foto van niets. Terwijl ik de woorden schrijf hoor ik de verschillende betekenissen.

Nothing catalogus – Krijnie

 

I look back on 35 years of artistry. Work and themes that have fascinated me and usually still do. Retrospective would also be a good word but I call it introspective. Over the course of time my work has acquired the meaning and the words I once intuitively meant by it.

They will be short presentations of usually one day and every time I invite a colleague whom I appreciate and with whom I would like to work (again) at my Huis als museum.

Two dates are currently planned: 24 November (with Susan Bink) on the theme of Nothing and 12 January with Jolanda Meulendijks on the theme of carry / contain.

19 November 2019 It is not nothing.
But we are experiencing how you can approach a theme differently. Susan Bink and I are not doing anything this week (and for longer, for years). Susan makes instructions about nothing that makes you think and do something. I sink deeper into the inner silence of nothing. And in spite of nothing, everything arises. Wandering interpretations and philosophical conversations.