Vrouwen met een missie

kev.jpg

2-daagse verdiepingsworkshop met geleide meditatie, opstellingen, creatief werken

Trainers (ook vrouwen met een missie): Evelien Hogeweg en Krijnie Beyen

Data: 23 en 24 november 2018

Vrouwen met een missie zijn parels
We zien en ontmoeten in deze tijd meer en meer vrouwen met een missie.
Vrouwen, die waardevolle en noodzakelijke pijlers zijn van de maatschappij of willen worden. Vrouwen die willen vernieuwen, inspireren en verbinden. Vrouwen die aanjagers zijn. Wat hen bindt is een positieve kracht en bevlogenheid.
Ze zijn moedig, het zijn doorzetters, pioniers, ze moeten soms offers brengen en ze hebben de durf om hun eigen weg te bewandelen. Ze worden niet altijd zomaar gesteund door hun omgeving en dat maakt hen soms eenzaam, onvrij en kwetsbaar. Het is nodig dat zij gekoesterd worden door zichzelf en door elkaar. Zij weten dat zij datgene wat zich op een diepere laag bevindt willen onderzoeken. Dat is de toegang tot dieper weten en tot een andere kijk die vrouwen met een missie bijzonder maakt.

Tijdens twee voedende, verlichtende verdiepingsdagen zijn we in verbinding met “missie”genoten. Centraal in deze dagen staat de vraag hoe komen en blijven we dicht bij onze kern en missie (en wat is die unieke kern en missie), wat voedt ons en wat houdt ons daar mogelijk van weg. Hoe zit het met onze balans van geven en nemen, wat moeten we juist wel en wat juist niet “doen”. Wat hebben we nodig om als parel te schitteren en te blijven stralen.

Wij, Evelien en Krijnie, zijn ook zelf vrouwen met een missie en spreken uit ervaring.
Als vrouw met een missie voelen we EN een enorme drive EN zien we de noodzaak om keuzes te maken EN goed voor onszelf te zorgen. Daar is moed, inzicht en vertrouwen voor nodig, luisteren naar onze eigen waarheid en weten wie we zijn.

Het lijkt erop dat in deze tijd de rol van pionieren niet alleen is weggelegd voor een enkeling. Er zijn veel mensen op allerlei verschillende terreinen bezig met het zich losmaken uit oude patronen en het brengen van licht en vernieuwing. Oude “waarheden” die op ratio, argumenten, controle en angst zijn gebaseerd, worden in twijfel getrokken en opnieuw bekeken. Vrouwen met een missie zijn daarom nodig, zij brengen passie en vernieuwing. En ze inspireren anderen.

Vrouwen met een missie in beeld
Vrouwen met een missie is meer dan één 2-daagse. Vrouwen met een missie is deel van een groter geheel aan activiteiten waarin Evelien en Krijnie soms samenwerken en ook hun eigen programma bieden. Samen zijn we meer en kunnen we versterken, verdiepen en verspreiden. Daarin herkennen we elkaar. We zien dit allebei als onderdeel van onze eigen missie. We willen vrouwen met een missie en daarmee jouw missie ook letterlijk in beeld brengen en daarmee hopen we jou en via jou ook anderen te inspireren.

Amulet
Tijdens de verdiepende dagen hebben we een aantal breaks waarin we creatief aan het werk gaan. We gaan ieder voor zich (en natuurlijk onder liefdevolle begeleiding) aan de slag met het maken van een persoonlijk amulet. Een ketting of broche. We voegen steeds een element toe van datgene wat we ervaren of gezien hebben tijdens de opstellingen of andere oefeningen. We maken een prachtig object om ons eraan te herinneren wie we zijn.

Publicatie met portretten
Verder kun je meedoen aan een publicatie die we willen samenstellen. Dit is op vrijwillige basis. Wij willen portretten verzamelen van vrouwen met een missie om weer anderen te inspireren. De portretten bestaan uit twee onderdelen: een gelaagd fotoportret en een tekstueel portret. Krijnie maakt de fotoportretten en van deze foto’s maakt zij een gelaagd portret. Tijdens de workshop maak je zelf een tekstueel portret – een impressie van datgene wat je heeft geraakt. Uiteraard maken we de publicatie met grote zorgvuldigheid. We beogen een universeel beeld, niet een (te) persoonlijk beeld.

collagemissiekopie

Programma

We werken met systemische opstellingen, geleide meditatie, inquiries en creatief. Dit doen we in het atelier. Het programma is inclusief twee lunches en een heerlijk verzorgd diner op de avond van de eerste dag. Diner en lunches vinden plaats in het woon- en tentoonstellingsdeel van Huis als museum.  Lunches en diners worden (ook) verzorgd door een vrouw met een missie…

Door het samenzijn tijdens het diner willen we de mogelijkheid bieden om je (als je dat wilt)  in de praktijk met de andere deelnemers te verbinden.

Kosten

2 verdiepingsdagen inclusief twee lunches en drie-gangen diner, een amulet en (niet gelaagd) portretfoto van jezelf        € 320,–

Jouw persoonlijke gelaagde portret is te zijner tijd ook te koop. Kosten € 400 inclusief afdruk van 40 x 40 cm achter perspex.

Aanmelden