Werkperiode BORO

i.s.m. Jolijn de Wolf, Krijnie Beyen en Sally Pittman – oktober – december 2019

BORO is een term, afkomstig uit Japan. Door armoede kon men in vroegere tijden geen nieuwe kleding kopen en daarom naaide men laagje op laagje. Het werden vaak prachtige creaties, op dit moment soms duur verkochte museumstukken. BORO is onderdeel van Wabi Sabi – een Japanse levensfilosofie over de kracht van imperfectie.

In de werkperiode onderzoeken Sally, Krijnie en Jolijn ieder vanuit verschillende uitgangspunten laagjes in hun werk en in hun leven.

Jolijn werkt aan haar Small God project en pelt de laagjes af van vooringenomenheid over religies in het dagelijkse leven.

Welcome the Small gods project, an online collection of freshly created Small gods. Creating a Small god is not an act of capturing The Omnipotent, Almighty, Universal Entity, but a playful research on the role of god(s) and religions in daily life and society, empowered by visual storytelling. Participants of the project are invited to cook up their own Small god by filling in a Small book and to shoot a video of themselves representing the Small god. Imagine: What does the Small god of coffee smells like? What is the emotional state of the Small god of untouched birthday gifts? What does a Small god of boredom do in its daily life? And the most important question: What do the newly invented Small gods actually say about us as humans?

Sally werkt contemplatief met borduursteken, creëert gelaagde lappen en tegelijkertijd noteert zij alle verhalen die tijdens het proces tot haar komen.

Krijnie onderzoekt door een serie on-line systemische sessies met meerdere participanten aspecten uit haar leven. Vervolgens nodigt zij een helende beweging uit en laat deze vorm krijgen in on-eigen materiaal.

De kunstenaars nodigen je uit op vrijdag 21 december om 12 uur voor een laagjeslunch en hun laboratorium te komen bezoeken.

12 – 13 uur Laagjeslunch – neem een eigen gelaagde bijdrage mee tot deze feestelijke lunch – laten we elkaar verrassen

13 – 15 uur  Première Small God workshop 

IMG_9419.JPG